Kontakt
  • Hjem
  • Samtale hos en psykolog

Hvordan foregår en samtale hos en psykolog?

Hvis det er første gang, du opsøger en psykolog, så vil du sandsynligvis gøre dig overvejelser om, hvad der skal foregå, hvor meget du skal fortælle, om du kommer til at græde, og om det bliver ubehageligt. Det er derfor helt naturligt, at den første samtale er forbundet med både nervøsitet, uro og måske endda angst. Jeg lægger vægt på at skabe et så trygt rum for dig som muligt, hvor du har mulighed for at udforske og udvikle dig selv. I løbet af den første samtale vil vi i fællesskab få klarlagt, hvad dine udfordringer består i, og hvad du ønsker at få ud af samtaleforløbet. Den første samtale indledes typisk med en kort gennemgang af rammerne for forløbet, herunder tavshedspligt, afbudsregler, afregning, journaliseringspligt mv. Herefter vil jeg spørge dig om konkrete informationer som navn, adresse, mv. Efterfølgende vil ordet sædvanligvis være dit, og du kan fortælle om din situation og om hvad, du ønsker hjælp til. For at skabe overblik og for at få et tydeligere billede af, hvad der rører sig i dig, vil jeg i løbet af samtalen spørge ind til bl.a. din familiære situation, eventuel arbejdssituation samt humør, eventuelle symptomer mv. Måske vil jeg bede dig om at udfylde en depressionsscreening, en stress-test eller lignende, for at få et mere klart billede af din aktuelle situation.

Når vi sammen har skabt et overblik over din situation, vil vi i fællesskab klarlægge dine ønsker og mål for terapien, sådan at vi sikrer os, at vi arbejder med noget, der er meningsfuldt og vigtigt for dig. I slutningen af hver session vil jeg tage mål, metode, relation og essens op til vurdering med dig, så vi hele tiden sikrer os, at det er dig og dine ønsker, der er i centrum. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig her på hjemmesiden, pr. mail eller telefon, hvis du har behov for yderligere information.