behandlingsomraader
 • Hjem
 • Behandlingsområder
 • Sorg og krise

Sorg og krise

Når man bliver udsat for en ulykke eller en stor livsforandring, virker det som et chok for psyken, og man kan komme i en psykisk krise. I starten vil de fleste være præget af gråd, frustration, angst og adrenalinchok. Man kan have vanskeligt ved at sove, eller man kan ikke spise noget. Man kan ikke tænke klart, eller samle sig om at kommunikere klart. De fleste oplever sig også som meget indadvendte. Nogle kommer i ordne-mode, dvs. at man handler. Det kan være, at man ordner alt det praktiske med bedemand, bank, advokat, kirkegård, begravelse, præst mv. Andre (de fleste) bliver helt paralyseret af chokket, og har egentlig mest brug for at sidde og stirre ud i luften, uden at skulle være noget for nogen. Her er det vigtigt at pårørende tager over, og hjælper med mad, søvn, bad og opretholdelse af andre dagligdags rutiner.

Psykisk vil man være optaget af hændelsen. Nogle er præget af erindringsbilleder af den sidste tid. De fleste er præget af de store spørgsmål: hvorfor? Og hvad nu? Hvad nu, hvis jeg havde gjort noget andet, noget mere, noget anderledes? Følelsesmæssigt kan man være bange, urolig, sårbar, ked af det, kortluntet og dårlig tilpas. Nogle reagerer fysisk ved svimmelhed, prikken og stikken i huden, kvalme, hovedpine og at man hele tiden skal på toilettet.

På længere sigt kan man føle sig alene med sine tanker og følelser, efterhånden som nyhedsværdien lægger sig, og folk bliver optaget af andet.

En ulykke, der kan skabe en krise, kan være:

 • en skilsmisse
 • en fyring eller omorganisering
 • en trafikulykke
 • en diagnose på en alvorlig sygdom
 • et voldeligt overfald
 • et (pludseligt) dødsfald
 • et seksuelt overgreb
 • andet

Sessionerne vil være centreret omkring dine tanker og reaktioner på det, du har været ude for. Det centrale arbejde består i at få traumet/ulykken/dødsfaldet til at falde til ro. Derfor er det meningsfuldt for mange at få et overblik over situationen koblet sammen med egne reaktionsmønstre og følelser. Ofte vil følelserne for afdøde/eksmand eller kone være vekslende i udtryk og intensitet, og det kan godt føles svært og kompliceret. Men det er helt almindeligt.

Er du pårørende til en, der har været ude for en ulykke eller er i krise?

Er du usikker på, hvad du skal gøre for at hjælpe vedkommende? Læs om psykologsamtaler for pårørende.