behandlingsomraader
  • Hjem
  • Behandlingsområder
  • Selvværd

Selvværd

Rigtigt mange har problemer med at føle sig værdifuld. Værdifuld i sig selv, uden at skulle yde noget, præstere noget eller være noget for andre. Selvværd bliver primært skabt i relationen mellem dig og dine forældre, og er derfor grundlagt tidligt i dit liv.

Selvværd er så grundlæggende i os, at det påvirker alt hvad vi gør, alt hvad vi vælger og hvad vi tror på. Fx er selvværdet afgørende for, hvordan du lader dig behandle af din mand, din chef, dine kollegaer, venner og kammerater. Selvværd har betydning for, hvilket job du søger, hvilken partner du vælger, hvilke kampe du tager og ikke tager og hvad du forventer af livet og dine nærmeste. Kort sagt, så har det en virkelig afgørende betydning for dit liv og din livskvalitet.

Hvis selvværdet er hæmmet eller har lidt et knæk, så vil det ofte vise sig på den måde, at selvbebrejdelser og indre kritik kører rundt i hovedet på en. Man kan ikke lide sig selv, og ofte behandler man også sig selv dårligt, fx kan man behandle sin krop eller sind dårligt. Måske er du meget optaget af, hvad andre tænker om dig, og ofte er dit hoved fyldt med bange anelser, ikke med rosende ord. Mange kan også have svært ved at holde fast i egne holdninger og meninger, og det kan være rigtig svært både at tage imod ros og ris. Nogle kan være så usikre, at de helt undgår sociale situationer, der føles usikre, og det kan betyde, at man kan føle sig udenfor og anderledes end de andre.

Hos mig kan du få hjælp til at opbygge dit selvværd

En central del af selvværdsarbejdet er at lære at tage vare på sig selv, og at stå ved sig selv og sine meninger og værdier. Dvs. at det at øve sig i at sætte grænser og sige fra er helt centralt, og derfor vil en del af sessionerne være centreret omkring dette. Desuden består selvværdsarbejdet også af gentagne positive erfaringer. Fx at øve sig i at modtage ros. At sige tak for rosen frem for at negligere eller bortforklare den, og at vælge at fokusere på succeser, sejre, der hvor man blev valgt til osv. Altså en øvelse i at fokusere på den gode historie om sig selv, fremfor den nedværdigende, sørgelige og kritiske historie. Vi vil derfor både prøve at forstå, hvad der gør, at du ikke kan lide dig selv samt hvordan dine tidligere erfaringer påvirker dig nu og derudfra finde nye handlemuligheder, som du kan afprøve mellem samtalerne.