behandlingsmuligheder

Stresshåndtering

Stress er i dag den mest almindelige årsag til psykiske problemer. I dette øjeblik har mere end en kvart million danskere enten svær stress eller stress med daglige symptomer. Man skelner mellem positiv og negativ stress. Det skal forstås på den måde, at lad os nu sige, at du skal op til eksamen. I en kortere periode inden eksamen er du mere effektiv, mere koncentreret, arbejdstempoet er højt, du sover mindre, spiser oftest mindre, og du føler dig skarp og effektiv. Når eksamen er overstået, er der sommerferie, og du restituerer med mere søvn, ro, afslapning, og lystfyldte aktiviteter. Efter en sådan restitutionsperiode vil krop og psyke være klar til næste strabadserende skoleår. Denne form for stress er hverken farlig eller alvorlig, hvis der restitueres bagefter.  Det er derimod den kroniske stress. Ved kronisk stress har belastningen været for hård og intens over tid. Efter en periode med positiv stress, er krop og psyke så udmattede, at de mere alvorlige symptomer begynder at melde sig. Symptomerne kan bl.a. være, at man bliver mere irritabel og utålmodig, end man plejer at være, at man græder mere end man plejer eller at man får søvnproblemer og hovedpine. Mange registrerer også, at de bliver dårligere til at huske, og at de ikke får færdiggjort det, de skal lave. De fleste oplever også en konstant følelse af mangel på tid, hvilket kan betyde, at man har droppet pauserne, fritidsinteresser og motion samt sociale aktiviteter. Denne tilstand kan på sigt medføre depression, angst eller anden psykisk lidelse.

Stress er alvorlig forstået på den måde, at det er ’gult lys’ i forhold til den måde, man har levet sit liv på. Det er nødvendigt at arbejde med at ændre sin work-life balance. Hvis stress ikke behandles, kan det medføre kronisk angst, depression eller PTSD. Desværre ses også skizofreniforme reaktioner og andre personlighedsforandrende reaktionsformer på stress. Det er derfor yderst vigtigt at tage sine stresssymptomer alvorligt og få behandling derfor.

Hvordan behandles stress?

Når du starter i stresshåndteringsforløb hos mig, afklares det indledningsvist, hvori din stress har sit udspring og dens varighed og type - er det privat eller arbejdsmæssigt? Herefter afklares dine stresssymptomer, deres karakter, hyppighed og intensitet. Dernæst følger en nærmere afklaring af områder i dit liv, der tapper dig for energi og områder af dit liv, der lader dig med energi, for herigennem at se, om du ved små ændringer kan restituere. Endelig følgere nogle mere psykoterapeutiske sessioner, hvor vi ser nærmere på dine værdier og overbevisninger og de dybereliggende årsager til, at du er kommet i den situation, du er i. I disse sessioner vil der løbende være præsentationer af stress-håndteringsværktøjer, som du – også løbende--- skal øve dig i at tage i brug.

Sædvanligvis varer et stress-håndteringsforløb indtil du er tilbage på arbejdet igen på almindelige vilkår. Hvor specifik stressen er og hvor hurtigt, der er igangsat behandling, har betydning for varigheden af forløbet. Men alt fra 5 til 25 gange er almindeligt.