behandlingsmuligheder

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en videnskabeligt dokumenteret terapiform, der har vist sig særlig anvendelig til behandling af angst og depression, men den anvendes også i mange andre sammenhænge som fx ved spiseforstyrrelser, problematiske relationer, selvværdsproblematikker mv. Her er tale om korttidsterapi, sædvanligvis fra 2-25 sessioner alt efter problemstilling. Terapien har et her-og-nu-udgangspunkt, og er opbygget struktureret, og der arbejdes målrettet og fokuseret på selvvalgte temaer.

Der fokuseres ikke i større grad på fordybelse i barndommen, drømme eller det ubevidste. I kognitiv adfærdsterapi, tages der udgangspunkt i tankerne, fordi man ved, at vores tænkning og vurdering af en given situation har stor betydning for, hvordan vi føler, handler og kropsligt reagerer i situationen. Lad os fx sige, at du står og laver mad, og du høre noget pusle ved vinduet. Hvis du tænker, at det er en tyv, vil du mærke nervøsitet og ængstelse, med hjertebanken, rysten på hænderne, og banken i tindingerne. Du vil muligvis gribe efter din mobiltelefon eller forsøge at flygte. Tænker du derimod. Det er vinduesmaleren, der er ved at være færdig, ja så vil din reaktion være en anden.

Et af symptomerne ved f.eks. angst er, at man automatisk vurderer og tolker en oplevelse eller situation negativ som f.eks. faretruende eller bekymrende. Det er således den automatiske tænkning, der er angstfremprovokerende og ikke den aktuelle situation. I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi sammen mod at få afdækket og ændret den negative og uhensigtsmæssige tænkning for herigennem at ændre dine følelser og adfærd. Dette sker bl.a. ved, at du vil lære nogle konkrete redskaber og værktøjer at kende, som handler om at lære at stoppe, kontrollere og ændre fx bekymrende tanker. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Det er vigtigt, at du herefter afprøver disse nye måder at tænke på, i dagligdags situationer, og det er her 'hjemmearbejdet' kommer ind. Ved næste terapisession drøfter vi de nye erfaringer.

Ofte kombineres hjælp tl at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, vil du gradvist opleve at kunne mestre vanskelige situationer på nye måder, med nye strategier. Kognitiv terapi kan give en mulighed for en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at 'tænke positivt', noget den deprimerede patient netop ikke kan. Kognitiv terapi kan med god effekt kombineres med antidepressiv medicin.