behandlingsomraader
  • Hjem
  • Behandlingsområder
  • Livskriser, Identitetskriser og eksistentielle kriser

Livskriser, Identitetskriser og eksistentielle kriser

Særligt når vi befinder os i livsovergange fx når vi går fra barn til voksen, eller fra single til parforhold, eller fra arbejdsliv til pension, så kan vi komme i livskriser eller eksistentielle kriser. En eksistentiel krise eller livskrise er kendetegnet ved at man befinder sig i en krisetilstand, hvor man mærker uro, søvnløshed, tankerumination, ofte depressive symptomer som vedvarende energitab og tristhed. Der kan være tristhed med at tage afsked med det eksisterende, og bekymringer i forhold til at sige goddag til det nye. Desuden har de fleste en oplevelse af, at ens tidligere indlærte erfaringer ikke længere helt er tilstrækkelige til at løse de nye problemer man står med. Det kan fx være, når man bliver forældre for første gang, og er lost i forhold til, hvordan man gør med det, eller hvis man har levet i et langt ægteskab og pludselig bliver alene.

Livskriser eller eksistentielle kriser afbryder eller ændrer på forskellig vis det hidtidige livsforløb, og påvirker dermed også den aktuelle livssituation. Fælles for de kritiske begivenheder er, at de sætter tanker og følelser i spil. Dette kan udmunde i forskellige fysiske og psykiske symptomer (se ovenfor). Hvis der ikke bliver taget tilstrækkelig hånd om situationen, kan der opstå en generel oplevelse af meningsløshed og håbløshed med livet. Man kan føle handlingslammelse, og kan have svært ved at se fremad.
Sommetider udmynter en livskrise sig til også at være en identitetskrise, hvor omdrejningspunktet mere omhandler:

  • Hvem er jeg?
  • Hvordan føles jeg?
  • Hvad har jeg brug for?
  • Hvor er mine grænser?
  • Hvordan er mine helt personlige værdier, prioriteter og mål?
  • Hvad vil jeg gerne, og hvorfor tør jeg ikke at gøre det?
  • Har jeg valgt rigtigt?

Desuden kan man ofte opleve følelser af skam eller skyld over, at man har det så dårligt – fordi man føler, at man egentlig ”burde” være glad og tilfreds.

Behandling af identitetskrise med Kognitiv adfærdsterapi

Eksistentielle spørgsmål har det med at være diffuse og svært håndgribelige. I Kognitiv adfærdsterapi får du hjælp til at formulere dine eksistentielle tanker og få konkretiseret dem i form af øget indsigt og konkrete mål, der kan føres ud i livet.
I behandlingen af livskriser drejer det sig om at sætte ord på følelser, men for manges vedkommende også om at sætte følelser på ord – og skille følelserne ad (fx tab, savn eller vrede). Her vil mere eksistentielle spørgsmål ofte dukke op, som fx meningen med tilværelsen. At søge efter mening er også at søge efter sammenhæng.
Psykologens rolle vil da være at deltage i en udredning af livssituationen og med de belastninger, der indgår heri, men også fungere som en form for “udviklingsplatform”, hvor mulighederne afdækkes og udforskes, som man måske ikke selv ser – eller ikke kender i sig selv.

Igennem en sådan indsigt åbnes der op for nye overvejelser omkring måder at opfatte og opleve tilværelsen på, hvorved der aktiveres ressourcer til at kunne finde tilbage til glæden i tilværelsen.