behandlingsmuligheder
  • Hjem
  • Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Psykologhuset Flindt er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger kan du gøre det på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 81747430

Om datahåndtering

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler og anvender dine personoplysninger.

Typer af oplysninger Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, testresultater) seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  Undersøgelse, diagnostik og behandling samt med din specifikke tilladelse udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. samt kommunikation med andre sundhedspersoner såsom din praktiserende læge samt til afregningsformål.

 

Sikkerhed

forbindelse med ovenstående indhentning og håndtering af data er du som klient sikret at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, - herunder 

- Dokumentationspligt samt tavshedspligt. 

- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen. 

- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger. 

- Hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer. 

- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til relevante individer og myndigheder. 

- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.

- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder. 

- Håndtering af eventuelle tvister med registrerede og tredjeparter.

Brug af cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

·         Google Analytics

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af Psykologhuset Flindt, CVR-nr. 33031521, Brødregade 2,2, 8900 Randers C.

Allan Nielsen