honorar

Honorar

Ydelser Honorar
Klienter med henvisning 45 min.    417,00 /347,71 kr.
Privatbetalende klienter 50 min. 950 kr.
Psykologsamtaler via forsikring eller kommune 45-50 min 1.100 kr.
Parterapi 60 min. 1.300 kr.
Supervision af andre faggrupper pr. time 1.500 kr.
Supervision i forbindelse med autorisation pr. time 1.500 kr.
Foredrag og kursusdage Efter aftale

Forsikring og andre tilskud til psykologhonoraret

Jeg har pr. 1. februar 2020 fået overenskomst med den offentlige sygesikring i Norddjurs Kommune. Dvs. at jeg nu kan modtage henvisninger fra egen læge. Disse konsultationer foregår i min klinik i Auning.

Hvis du falder ind under en af nedenstående kategorier, kan du få en henvisning fra egen læge. Det betyder, at den offentlige sygesikring betaler 2/3 af dit honorar, og du betaler selv 1/3 af honoraret. Hvis du er mellem 18-21 år, er konsultationerne helt gratis for dig. 

Henvisningskategorier er som følger:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression (fra 18 år.
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (fra 18 år)

Sundhedsforsikringer

Hvis du har en sundhedsforsikring, så kan du også anvende den hos mig. Jeg samarbejder med de fleste, hvor afregningen så sker helt uden om dig. De fleste sundhedsforsikringer skriver i policen, at der tilbydes ubegrænset psykologhjælp. Det er dog en sandhed med modifikationer. Idet der samtidig ligger en klausul som siger, at der skal være tale om en akut og kortidsterapeutisk indsats. Endeligt er det min faglige vurdering, der ligger til grund for, hvornår forløbet er tilendebragt. Der kan derfor være tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker behandlingen fuldt ud, til man selv føler sig helt færdigbehandlet.

Jeg samarbejder med følgende sundhedsforsikringer:

 • Scandia
 • Mølholm
 • Dania
 • Falck Healthcare
 • Dansk Sundhedssikring
 • Tryg
 • Prescriba
 • Danica
 • Pensam
 • TopDanmark

Hvis din sundhedsforsikring ikke er nævnt, så ring og hør nærmere. Mange private forsikringsselskaber dækker også psykologsamtaler, så check evt. din indboforsikring eller lignende. 

Sygesikringen Danmark

Hvis du er medlem af gruppe 1, 2 eller 5 i Sygesikringen Danmark, yder Sygesikringen Danmark 200-300 kr. i refusion alt efter årsag. Hvis du er under 18 år, og dine forældre er medlem af Sygesikringen Danmark, ydes der et tilskud på mellem 100 og 300 kr. pr. session (dog max 2.400 kr.). Psykologhuset Flindt indberetter tilskuddet, som efterfølgende automatisk bliver udbetalt til dig.

Godt i Gang, Randers Kommune

Jeg samarbejder også med Godt i Gang, som er et tilbud i Randers Kommune til alle kommunalt ansatte. Det er et tilbud til ansatte, der har brug for en håndsrækning, for ikke at blive sygemeldt. Igennem Godt i Gang kan tilbydes op til 5 gange psykoterapi gratis.

Øvrige muligheder

Endelig kan det også være en mulighed at få økonomisk hjælp til psykologsamtaler via din arbejdsplads, socialforvaltningen eller anden offentlig instans. Jeg står gerne til rådighed med hjælp til søgning af økonomisk støtte, hvis du har behov herfor.

Er du på overførselsindkomst, er du velkommen til at ringe og høre om dine særlige muligheder.

Betaling og betingelser

Betalingen sker kontant eller via MobilePay efter hver session. Jeg tager desværre ikke imod dankort. Dækker din sundhedsforsikring, ’Godt i gang’ eller din virksomhed, så afregner jeg direkte med dem.

Varigheden af de enkelte sessioner kan ses ovenfor i pristabellen.

Afbud skal ske seneste dagen før inden kl. 16.00. Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes for aftalt tid. Afbud kan gives direkte til mig på mail eller sms. 

Tavshedspligt og journalisering

Jeg er underlagt psykologforeningens kodeks om tavshedspligt, hvilket betyder, at alt der er sagt, bliver indenfor klinikrummets fire vægge. Klientforholdet er også omfattet af tavshedspligten, hvilket betyder, at såfremt en pårørende eller lignende kontakter mig, for at høre om du går i terapi hos undertegnede, ja, så kan jeg ikke oplyse om dette.

Jeg har journaliseringspligt. Journalerne opbevares i tre år efter endt terapi. De kan på ingen måde videregives til 3. mand, herunder forsikringsselskaber, læger, kommune mv. uden dit samtykke.