Kontakt
  • Hjem
  • Brug for en psykolog?

Har jeg brug for en psykolog?

Vi har alle svære eller belastende perioder i løbet af vores liv, og det påvirker vores humør, vores tanker, vores kropslige fornemmelser og især vores følelse af at trives. Vores reaktioner kan opstå på grund af forskellige belastninger, det kan fx være arbejdspres.

Det kan også opleves som en belastning at gå fra én livsfase til en anden, hvis vi fx går fra at være par til at være forældre eller fra at være erhvervsaktiv til at være pensionist. Fald i vores trivsel kan også komme, hvis vi har problemer i nære relationer eller ved mere alvorlige, uforudsete hændelser som sygdom, død eller ulykke. I de fleste tilfælde vil vi bevæge os famlende og usikkert igennem belastningerne, og det vil føles svært og uoverskueligt, men hvis der samtidig er en intuitiv fornemmelse af retning og udvikling i ens livssituation, giver det en følelse af tryghed i selv at håndtere situationen. I disse tilfælde kan det give mening at konsultere en psykolog kortvarigt for at få overblik, og blive understøttet i den retning, som man famlende har bevæget sig i. Men i de fleste tilfælde vil det her lykkes den enkelte selv at komme ud på den anden side.

Oplever du derimod, at du ikke magter at skabe udvikling og retning i din livssituation, samtidigt med at dine udfordringer, ængstelse, tristhed eller grublerier øges, og er du præget af gråd, irritation og meningsløshed – ja, så giver det mening at konsultere en psykolog.

En psykolog vil kunne hjælpe dig med at bryde den onde cirkel, du er fanget i, fordi hun kan identificere og forstå de vedligeholdende mønstre, der ligger bag fx stress, depression, angst, krisereaktioner og manglende trivsel. Derfor ved hun også, hvordan du kan arbejde med at bryde de uhensigtsmæssige mønstre, og derved igen komme til at trives.

Man behøver ikke at have en diagnose (fx angst eller depression), for at gå til psykolog. Måske har du blot følelsen af generel tristhed, mistrivsel eller oplever usikkerhed omkring dig selv, uden at du ved præcist hvorfor. Det er normalt, men har du det sådan i længere tid end i nogle uger, så er det ofte befordrende at få professionelle øjne på din situation og hermed andre perspektiver på udfordringerne, sådan at din trivsel igen kan øges.

Er du forsat i tvivl om, hvorvidt samtaler/terapi hos en psykolog kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte mig for en gratis forsamtale, hvor vi sammen kan afklare, om du har behov for flere samtaler, om du skal henvises videre til psykiatri m.fl. eller om du blot oplever en normal reaktion på en udfordrende situation, som du selv kan klare dig igennem uden yderligere hjælp.