behandlingsmuligheder

Parterapi / Skilsmisserådgivning

Jeg tilbyder parterapi, der er funderet i Emotionsfokuseret Parterapi. I denne terapiform arbejdes der ud fra den intention, at what is shareable is bearable. Ofte har et par været i krise i lang tid, før de søger hjælp. Og ofte er terapi en sidste krampetrækning inden en eventuel skilsmisse. Det er vigtigt indledningsvist at få afklaret, om begge parter er motiverede for egentlig parterapi eller om sessionernes omdrejningspunkt i virkeligheden skal være at gå hvert til sit på en ordentlig måde. Derfor indledes et parterapiforløb altid med en fælles session, og herefter med to individuelle sessioner, hvorefter man igen mødes.

Hvis parret er motiveret for parterapi, vil det primære fokus i parterapien være at afdække de mønstre, som parret igen og igen kommer ind i. For manges vedkommende handler det om forskellige former for par de deuxer fx ’hvem får skylden’ eller ”vinduesviskeren” (når jeg vil tale om noget vigtigt, så går du). Ved at afdække disse automatreaktioner og samtidig forsøge at afdække hvilke følelser, tanker, tidligere oplevelser og intentioner, der ligger bag disse negative mønstre, er det muligt at få en langt mere åben og kærlighedsfuld dialog. Derved udvikler der sig et tættere og mere kærlighedsfuldt bånd mellem parret, fordi parret bliver i stand til at forstå hinanden på et dybere plan. Der vil i alle parforhold være konflikter og perioder med belastninger for enten den ene eller begge parter. Det er normalt. Men det er måden, man som par håndterer disse svære perioder på, der er afgørende for holdbarheden af parforholdsrelationen. Det vil derfor være måden, vi reagerer på i forhold til hinanden, og vores egen håndtering af svære følelser, vi vil arbejde på igen og igen.