behandlingsomraader
  • Hjem
  • Behandlingsområder
  • LGBTQ+

LGBTQ+

Identitetskrise og seksuelle problemer

Mit hjerte banker for transkønnede. I mange år har transkønnede været voldsomt stigmatiseret i vores samfund, og lever ofte i skjul. I mange sammenhænge er det svært at være fx transkønnet, fx i svømmehallen, på efterskolen eller på offentlige toiletter. Det har jeg et alvorligt problem med. Derfor ligger det mig meget på sinde, at skabe et rum, hvor der er åbenhed og dialog, for at du herigennem kan blive klarere på, hvordan du føles. Det her er et rum, hvor jeg kan hjælpe dig med og støtte dig i det udviklingsarbejde, der ligger i, at finde hjem til sig selv, og etablere sammenhæng mellem den du er uden på, og den du er indeni.
Måske er du transmand, transkvinde, non-binær, queer, akønnet eller på vej derhen. Uanset hvad er du velkommen. Jeg har ret indgående viden på området, og har efterhånden haft mange forløb med transkønnede, både før- under og efter transition. Hvis du har et barn, der udtrykker at det er transkønnet, så har jeg også pårørendesamtaler i forhold til det. Men ikke decideret terapi med transkønnede børn, da jeg ikke er børnepsykolog.

Er du transkønnet, og skal i behandling fx med hormoner, skal du igennem et længere terapeutisk forløb på sexologisk klinik. Nogle af de sexologiske klinikker i Danmark, har forsat lidt en holdning, at transkønnethed er en diagnose (selvom det ikke er), og derfor vil nogle af samtalerne have temaet, at 'gøre dig rask', dvs. at forsøge at ’tale dig fra’, at være transkønnet. Sådan er det ikke hos mig. Vi vil i fællesskab forholde os til dine tanker, følelser og kønsopfattelse, og arbejde frem mod at hvile i - at finde ro i - at være den du er, nemlig transkønnet. Derfor kan det også været hensigtsmæssigt at være i forløb her hos mig, imens du også er i forløb på sexologisk klinik. Endeligt er der lige nu meget lang ventetid på behandling på landets sexologiske klinikker. Det i sig selv kan være en udfordring, fordi man kan føles som 'sat på hold', og derfor nødsaget til at skjule sig i transitionsperioden. Her kan det også være relevant at tale med mig. Endeligt kan det være, at nogle af de drømme man har om transition ikke helt kan lade sig gøre, fx. nedre kirurgi, og det kan for mange være en stor sorg, hvilket du også kan vende og bearbejde sammen med mig.
Er du – måske - homoseksuel, biseksuel eller a-seksuel eller noget andet, så er du også hjerteligt velkommen hos mig. Jeg er åbensindet og bidrager gerne med at gå på opdagelse i dig, og finde ud af, hvem du er, hvor du hører til og hvad du har af trang, lyster, hæmninger mv. De fleste med en anderledes seksualitet end flertallet, vil have mange skrupler omkring det at stå ved egen seksualitet, sige det højt, vise det og hvile i sig selv. Derfor kan det være befordrende at blive støttet i denne udviklings- og identitetsproces.

Jeg er pt. den eneste ydernummer psykolog i Danmark med speciale i transkønnede m.fl.. Dvs. at har du en henvisning fra din læge på fx depression, men det i virkeligheden er din kønsproblematik, der er problemet, ja så kan du gå hos mig, hvor sygesikringen betaler 2/3 af dit honorar.

Da jeg udbyder onlineterapi er det umiddelbart ligegyldigt, hvor I Danmark du befinder dig.
Jeg har meget lidt ventetid, hvis du har denne problematik. Skriv det blot i din henvendelse.