behandlingsomraader
  • Hjem
  • Behandlingsområder
  • Identitetskrise

Identitetskrise

Identitetskrise og seksuelle problemer

Er du – måske - homoseksuel, biseksuel eller interseksuel, er du så hjerteligt velkommen hos mig. Jeg er åbensindet og bidrager gerne med at gå på opdagelse i dig, og finde ud af, hvem du er, hvor du hører til og hvad du har af trang, lyster, hæmninger mv. De fleste med en anderledes seksualitet end flertallet, vil have mange skrupler omkring det at stå ved egen seksualitet, sige det højt, vise det og hvile i sig selv. Derfor kan det være befordrende at blive støttet i denne udviklings- og identitetsproces.

Mit hjerte banker for transkønnede, det være sig født i en mandekrop, men føle sig som kvinde eller at være født i en kvindekrop, men føle sig som mand. Transkønnede har i mange år været stigmatiserede i vores samfund, og lever derfor ofte i skjul. I mange sammenhænge er det svært at være transkønnet, fx i svømmehallen, på efterskolen eller på offentlige toiletter. Jeg har indgående viden på området, og har haft flere forløb med transkønnede, så jeg kan hjælpe dig med og støtte dig i det udviklingsarbejde, der ligger i, at finde hjem til sig selv, og etablere sammenhæng mellem den du er uden på, og den du er indeni.

Er du transkønnet, og skal i behandling fx med hormoner, skal du igennem et længere terapeutisk forløb på sexologisk klinik. En del af forløbet her, er at forsøge at ’tale dig fra’, at være transkønnet. Sådan er det ikke hos mig. Vi vil i fællesskab forholde os til dine tanker, følelser og kønsopfattelse, og arbejde frem mod at hvile i - at finde ro i - at være den du er, nemlig transkønnet. Derfor kan det også været hensigtsmæssigt at være i forløb her hos mig, imens du også er i forløb på sexologisk klinik.